onsdag 22. april 2015

Kristen kunst, arkitektur og musikk


Mye av tidlig kunst og arkitektur ble lagd i kristendommens gjennombrudd under Konstantin den store, han var en romersk keiser på 300-tallet. Under hans styre ble flere basilikaer bygd. Et av de mest kjente var Den hellige gravs kirke i Jerusalem.

kunst

De første bildene med kristent innhold finner vi i Katakombene. I den første katakomben på Via Appia, i gravkapellene finner vi malte enkeltscener fra bibelen. Disse maleriene ble inspirert av illustrasjoner fra Det gamle testamentet. Jødedommen har mye av den samme bildekunsten siden begge disse religionene har Det gamle testamentet. Det er ikke utformingen som er viktigst, men innholdet. Veggmaleriene er enkle og kun det viktigste som er tatt med. Slike bilder kalles piktogram, og blir ofte brukt i senere kristen kunst. Siden det ikke var mange som kunne lese på denne tida ble bilder viktige. Bibelen er den største kilden til kristen kunst. Mange ulike kjente kunstnere som f.eks. Michelangelo, har blitt inspirert av Bibelen.
det ble ikke laget så mange skulpturer, men det vanligste er sarkofager med kristne motiver. 300-tallet var den store perioden for tidlig kristne sarkofager, siden gikk produksjonen tilbake.

Sammenligning

i likhet med jødedommen så har kristendommen bildekunst med miniscener fra Det gamle testamentet. 

Arkitektur

Utover på 300-tallet ble det bygd mange kirker i Romerriket, derfra ble grunnlaget og mønstrene lagt for senere kirkelig arkitektur og kunst.
Den første kirken som Konstantin bygde i Roma, var Laterankirken, byens domkirke. Den er nå veldig ombygd, men den har et dåps hus som er fra 300-tallet. Noen kirker hadde rund grunnplan, idet de var gravmæler som Santa Constanza. Andre interessante kirker i Roma fra 300- og 400-tallet er San Lorenzo, San Sebastiano og Santa Maria Maggiore. Den sistnevnte har interessante mosaikker og freskomalerier på veggene inne. I Milano er San Lorenzo spesielt interessant. Den er fra ca. 370 og har en grunn plan som er en variant av åttekant-formen.Bysantinsk arkitektur

Bysantinsk kunst fikk innflytelse i deler av det gamle vestromerske riket, særlig i Ravenna ikke langt fra Venezia. I Ravenna er det mange fine mosaikk er og gamle kirker, også basilikaer med halvsirkelformet endevegg i enden av kirken. San Vitale er en åtte kantet sentralkirke, med to frittstående dåps hus. Like ved San Vitale er det også et kors formet kapell med flotte mosaikker. Grunnen til at det er bevart så mye gammel bysantinsk kirke kunst i Ravenna, er at byen merket lite til ikonstormen som raste i østkirkene på 700-tallet.
Også Tessaloniki i Nord-Hellas har en interessant kunst- og arkitekturhistorie. I Istanbul er det flere gamle kirker å besøke, men det er særlig Hagia Sofia som tiltrekker seg oppmerksomhet. Hagia Sofia er en svær, litt spesiell kirke som også mange nordmenn besøkte i middelalderen, bl.a. Harald Hardråde og Sigurd Jorsalfarer. Arkitekturen i denne bygningen påvirket bl.a. den senere moské-arkitekturen i denne delen av den islam ske verden, faktisk mer enn den påvirket kirke arkitekturen.

Sammenligning

Som sakt ble arkitekturen i Hagia Sofia inspirasjonen til senere moské-arkitektur. Islamsk og kristen kunst er likevel veldig forskjellige, i religionen islam er det forbud om avbildning av menneskelige vesener, spesielt profeten Muhammed. I moskeer er det sjeldent du ser menneskelige skikkelser, mens i kirkene er det ofte avbildninger av Jesus og profeter. Islamsk kunst er derimot veldig fargerik og har mye geometriske mønstre sentrert rundt Allah.
Musikk

Negro spirituals

på 1800-tallet ble mennesker i Afrika fanget og tvunget til slavearbeid av slavehandlere fra Amerika. De lagde en sangtradisjon som de kalte Negro spirituals. Sangene avspeiler slavenes vanskelige forhold med håp om et bedre liv etter døden. Noen av disse sangene blir sunget både i og utenfor kirken.

Bibelske sanger

I Det gamle testamente i Bibelen kan vi lese om at det var musikk, sang og dans ved gudstjenesten i tempelet i Jerusalem. Det ble brukt instrumenter som harpe, sitar, fløyte, trompet, trommer og cymbaler. Det var også både solosang og korsang. Noen av tekstene som ble sunget, kan vi finne i Salmenes bok i Bibelen. Der står lovsanger, klagesanger og sanger israelittene brukte mens de var på reise til høytidsfeiring i tempelet i Jerusalem.

Gregoriansk musikk

De første kristne sang salmer og lovsanger når de kom sammen til gudstjeneste. Det var ofte en enkel og stillferdig sang uten musikk til. De sang på latin, siden det var språket de brukte i messene og gudstjenestene. Sangen skulle bidra til å opphøye Gud og styrke troen deres.
Slik ble den gregorianske sangen etter hvert til. Denne musikktradisjonen la også grunnlag for vårt notesystem.

Kjente eldre komponister

mange som lagde musikk i 1700-1800-tallet ble inspirert av bibelen, et eksempel er Johan Sebastian Bach. Han skrev mye musikk til gudstjenester i kirken. Han er kjent for musikkverk som forteller Jesu lidelseshistorie og regnes som en av de største formidlerne av evangeliet om Jesus Kristus i musikkens verden.

Sammenligning

I likhet med kristendommen er hinduismens musikk mye brukt i gudstjenester/forsamlinger, i hinduismen bruker de forskjellige instrumenter til hver gud når de tilber dem, for eksempel: Shiva har trommer og Krishna har fløyte. I kristendommen er det mer om tekster og stemmer mens i hinduismen er det mye instrumenter. 

Kilder:


bildekilder:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konstantin_den_store

2 kommentarer: